Pravdigatan, 28A, Petrozavodsk, Karelen republiken, 185005; e-mail: freekarelia@list.ru

För sponsorbiståndet: Adress: Kutusovgatan 53A, Petrozavodsk, Karelen republiken, 185001;
Organisationsdata: INN: 1001049385, KPP: 100101001, OGRN: 1051002816700, OKVED: 91.33,
Kontot: 40703978200120000001 (Euro) på Petrozavodskavdelningen av OAO Baltijskij Bank
(Petrozavodsk), Korrespondentkontot: 30101810000000000752, BIK: 048602752.

home
Russian (CIS)KarelianEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)Danish(DK)Icelandic(IS)

Våra Ledare

Semjenov Sergej Sergejevitj –
Ordförande för Regionala Frivilligorganisationen
”Den Fria Karelen”

 

 

Född den 30 november år 1973 i en stad Ersjov i Saratov-län i föredetta Volgatyskarnas autonoma republik som existerade mellan 1918-1941.

Föräldrar föddes och växte upp i olika delar av Sovjetunionen och lärde känna varandra i Saratov Tekniska Högskolan. De tagit akademiska examen med bra betyg och blev byggingenjörer. De arbetade mer än tjugo år på olika bygganläggningar i Saratov-län, Uzbekiska SSR, Kazakiska SSR, Karelska ASSR  och i Moskva.

Morfar var född och vuxit upp i Volgatyskarnas autonoma republik och var av Tysk härkomst med Samiska-Norska rötter. Han deltod i Andra Världskriget bl. an. mot Japan. Efter kriget återvände han tillbaka till Saratov där körde skördetröska och blev belönad med Röda Arbetsfanans orden och medaljer.

Mormor var en Saami och Rysk Don-kosackkvinna till börden som tidigt förlorade sina föräldrar. Hon jobbade som traktorförare i Saratov-län, skötte ett stort hushåll, födde och uppfostrade tre barn.

Farfar föddes i Karelska autonoma sovjetrepubliken som mellan 1940 och 1956 var den sextonde sovjetiska republiken (Korelsk-finska sovjetrepubliken). Han var av Rysk härkomst, deltog i Andra Världskriget och blev belönad av medaljer, Röda Stjärnan och Andra Världskrigets andra gradens orden. Efter krigets slut tog han akademiska examen och fick arbetsplacering i Kazakiska SSR där han undervisade i vetenskapliga kommunismen på Kazakiska statliga universitetet och var trogen mot marxism-leninism fram till sina sista dagar.

Farmor var Karelska till börd och föddes i Karelska autonoma sovjetrepubliken. Hela sitt liv hade hon arbetat inom järnvägstransport bl. an. på Kazakiska Järnvägverket efter att ha flyttat från Karelen till Kazakstan. Hon blev belönad av Hedersteckens orden, födde och uppfostrade två söner.

När han var liten fick  han tillsammans med föräldrar flytta ganska ofta, läste i olika skolor och härmed lärde sig att vara självständig och förnöjsam. Han hade de bästa betygen i skolan, deltog i skoltävlingar i historia, geografi, ryska och litteratur; skrev dikter och noveller och ett antal av dem blev senare publicerade i olika utgivningar. Dessutom var han aktiv inom idrott: turism, långdistanslopp, box, taekwondo, fällskärmshopp (blev kvalificerad till tredje klassen).

År 1991 i julimånaden blev student vid Moskva bil- och vägshögskolan och sedan dess började aktivt delta i samhällspolitiska livet i landet. I november 1991 blev medlem i Liberaldemokratiska sovjetiska partiet vilket senare bytte namn till Ryska liberaldemokratiska partiet LDPR. Mellan 1993 och 1994 var medlem i en ungdoms militärorganisation "Zjirinovskij falkar" med uppdrag att vakta LDPRs ledare under manifestationer och massmöten. I februari 1995 blev utnämnd av V. V. Zjirinovskij till Vice ordförande av den ungdomsorganisationen  "Zjirinovskij falkar". I november-december år 1993 var Zjirinovskijs förtroendeman och ledde hans valkampanj i ett mandats-valkrets Sjelkovo № 114 (Moskva-området). Som resultat tog V. V. Zjirinovskij en övertygande  seger och blev valkretsens ledamot i den Ryska Federationens första statliga Duma.

I september år 1995 blev kandidat till Ryska Federationens andra statliga Duma från LDPR både enligt partilistan (Khavarovsk-området) och inom Ust-Ordynsk Burjatiska ett mandat-valkretsen № 220 där självständigt ledde sin valkampanj.  Oavsett stora hinder samlades obligatoriska antalet av väljarnas underskrifter och han fick rätt att ställa upp som kandidat i Ryska Federationens statliga Duma. Men den 30de september 1995 i staden Irkutsk blev utsatt för ett planerat attentat  men överlevde som genom ett mirakel. Följden var att han fick splitter brott på både sken- och vadbenet i vänster ben och svår hjärnskakning. Efter atentattet har han förlorat ganska mycket blod, medvetslös och blev körd till Irkutsk sjukhus. Han blev ett antal gånger opererad  och efter en månad tagit ett självständigt beslut att lämna sjukhuset att på kryckor fortsätta valkampanjen som ändå förlorade.

Den 17de December år 1995 blev ledamot i Ryska Federationens andra statliga  Duma enligt LDPRs partilista (Khabarovskij-län) och gick in i partiet LDPR i Statliga duman. Han har blivit den yngste ledamot i Ryska statliga Dumans historia (22 år). År 1998 blev han uppförd i Ryska rekordboken "Underverk:Mirakel. Rekorden. Framgångar (analog till Guiness rekordbok) som den yngste ledamot i Ryska parlamentarismens historia.

I Statliga Duman ingick i olika kommittéer: geopolitiska, jämställds, familje- och ungdoms samt informations- och kommunikationspolitiska.

I juni 1996 tog examen på Moskva bil- och väghögskolan som byggingenjör (broar och transporttunnlar).  Strax efter började sina studier på Ryska Federationens Diplomatiska Akademi vid Ryska UD där han i juni 1998 tog examen оch blev specialist för internationella relationer.

Förutom lagstiftande verksamhet som han drev i Statliga Duman blev han på ett uppdrag av V. V. Zjirinovskijs  ansvarig för en arbetskrävande etablering av LDPRs partikontor i avlägsna ryska regioner: Khabarovsk, Primorsk, Amursk, Kamtjatka, Sakhalin, Magadan, Irkutsk, Judiska autonoma länet, Tjukotska, Korjakska och Ust-Ordynska Burjatiska autonoma länen där han mellan 1996-1997 öppnade tills idag effektivt fungerade LDPRs partikontor.

Mellan 1996-1997 skrev och publicerade ett antal vetenskapliga artiklar inom ekonomi och den internationella rätten. I juni 1997 disputerade vid Moskva transportingenjörshögskolan inom ämnet: "Integrationsprocesser inom De Oberoende Stater och dess inflytande över Ryska Federationens ekonomiska utveckling" och blev doktor i ekonomi.

I augusti 1999 lämnade LDPR efter att blivit besviken av den hycklande och motstridiga politiken samt av den ständiga ledaren Zjirinovskijs moraliskt fördärvade läggning som deltog i offentliga skandaler och var berömd för sina cyniska och ofta skändliga åsikter. Den 8de augusti år 1999 blev medlem i en oberoende grupp "Folkets ledamot" ledd av Statliga Dumans ledamot G. I. Rajkov som representerade ryska regionernas intresse samt hjälpte oberoende ledamöter att bli omvald i valkretsar med ett mandat.

Efter att blivit en oberoende ledamot fortsatte lagstiftande arbete inom ett antal lagförslag samtidigt bl. an. "Om tillägssocialgaranti för föräldralösa barn  och barn som blev av med förmyndare", "Om statliga förvaltningen och stöd till Ryska statliga TV och Radiobolaget", "Om statligt stöd till Mass media och bortryckning i Ryska Federationen", "Om krisläget inom Ryska Federationens domstolfinansiering", "Om skydd av ryska tillverkare av alkoholfria drycker", "Om tulltariffen", "Om Federala budgeten år 1998", "Om Federala  budgeten år 1999".

Genom att bli anställd vid Statliga Duman och senare har besökt 25 länder: Kazakstan, Uzbekistan, Vitryssland, Ukraina, Moldova, Georgien, Estland, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Slovakien, Serbien, Cypern, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, Indien, Japan, Thailand, Laos, Philippinerna och Palau. Dessutom åren 1998-1999 deltog i Ryska Federationens officiella delegation i Europarådets parlamentariska församling och blev belönad av olika medaljer och hederstitlar.

Hösten 1999 deltog som en oberoende kandidat i Statliga Dumans tredje val i Balakovsk-valkrets № 156 med ett mandat (Saratov-län). Enligt preliminärt valresultat var ledare i hela Balakovsk-valkretsen dock till följd av förfalskning av valresultatet "förlorade" plötsligt valet genom att efter den automatiserade sammanräkningen bli placerad från den första  till den femte platsen (!).

Efter sina tjänsteår som ledamot i Andra statliga  Duman jobbade han mellan maj 2000 och februari 2001 som Vice chef på Primorsk-representationen vid Ryska Federala regeringen. Den 22de februari 2001 sade upp sig frivilligt efter att Guvernör för Primorsk-län E. I. Nazdratenko fick lämna sin post genom att bli pressad av den nya Ryska Federationens president V.V. Putin.

Mellan februari 2001 och juli 2005 jobbade som VD för ett ryskt byggbolag "Mosstroj" och genomförde vetenskaplig forskning. Vid Moskva miljöutbildning förbundet fick diplom om tillägs miljöutbildning och publicerade en ny lärobok för ryska högskolor "Miljöskydd i Ryska Federationen". Dessutom mellan 2001 och 2005 sysslade med samhällsnyttig verksamhet genom att utföra välgörenhets aktiviteter för föräldralösa barn och stöd till ryska förskolan.

Den 2 juli år 2005 skapade och registrerade Regionala Frivilligorganisation "Den Fria Karelen" med målet att skydda Karelens rättigheter och frihet samt bevarande av marken, jordens innandömen, vatten samt andra naturtillgångar i Karelen.

Aren 2005-2012 fick Medlemskap och Hedersmedlemskap i ”Den Fria Karelen” ett antal ledare inom kommunala och verkstallande makten i Karelska republiken, statliga politiker fran olika lander, vetenskapsman, doktorer, professorer vid hogskolor i Petrosavodsk, Sankt Petersburg , Moskva och Perm, ledamoter for Ryska Federationens statliga Duma samt deras medhjalpare, federala domare och deras medhjalpare, forfattare, konstnarer, artister och manga andra Karelens invanare av olika yrken, nationalitet och aldern.

 

Frivilligorganisationen ”Den Fria Karelen” borjade genomfora frikostnad upplysningslektioner med syfte att propagera  den vetenskapliga varldsaskadningen, humanistisk utbildning och jamstalldhet. Den driver upplysningsverksamhet pa hemsidan med samma namn som finns pa 20 domaner pa atta europeiska sprak.    

 

Tackbrev for Karelska kommunala ledningen blev  valfortjant resultat av sadan verksamhet.

 

I oktober 2007 blev temporar anstalld som PR- radgivare till Chef for Kondopozjskij kommun, sedan blev assistent till chefen for Republiken Karelen.

Författare till begreppsmässig filosofisk boken om ett nytt sätt att leva av det mänskliga samhället "UPPROR MOT GUDAR".

Mer information om S.S. Semjenovs liv och verksamhet (med hans talrika bilder) finns på hemsidan med samma namn:

 

zzz
 
 
 
 
 
 

Vitalij Vitaljevitj Trubitsyn
Vice Ordförande
för Regionala frivilligorganisationen
"Den Fria Karelen".

 

Född den 3 juli år 1978 i Moskva. Föräldrar är Ryska, födda och uppväxta i Karelska ASSR. Fader  - känd akademiker, mor - hemmafru, bor idag i Moskva.

År 1994 efter skolan N 497 i Moskva började studier på Moskva järnvägsuniversitetet där år 2000 tog examen och blev byggingenjör med militär titel som ingenjörslöjtnant.

I september 2000 blev doktorand vid Moskva järnvägsuniversitetet på Byggindustriinstitutionen. Mellan 1999 och 2002 skrev och publicerade ett antal vetenskapliga artiklar bl.an. "Ledarens prioriteringslista på sina uppdrag", "Matematiska metoder av temperaturberoende grundsättning", "Moderna problem inom järnvägsbyggande". Som resultat blev licentiat och senare doktor i ekonomi.

Mellan 1996 och 1999 arbetade  som medhjälpare till ledamot i Ryska Federationens statliga Duma S.S.Semjenov och drev politisk verksamhet i territorium Karelska Republiken: Petrosavodsk, Kondopoga, Lahdenpohja.

Idag är doktorand vid Moskva järnvägsuniversitetet och undervisar på Byggindustriinstitutionen.

Aktivt sysslar med idrott och är kandidat till idrottsmästare inom judo och närkamp.

Sedan juli 2005 fram tills idag spelar en aktiv roll i Regionala frivilligorganisationens "Den Fria Karelen"  ledningen.