185005, Republikken Karelen, byen Petrozavodsk, Pravdigaten, 28A; e-mail: freekarelia@list.ru

For sponsorhjelp: Adresse: 185001, Republikken Karelen, byen Petrozavodsk, Kutuzovgaten, 53А;
Organisasjonskoder: INN: 1001049385, KPP: 100101001, OGRN: 1051002816700, OKVED: 91.33,
Kontonummer: 40703978200120000001 (Euro) i representasjonskontoret til "Baltijsky Bank"
i byen Petrozavodsk, Korrespondansekonto: 30101810000000000752, BIK: 048602752.

home
Russian (CIS)KarelianEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)Danish(DK)Icelandic(IS)

Vår Ordførere

Ordfører av Regional
Samfunnsorganisasjonen ” Den Frie Karelen”
Semyonov Sergej Sergejevitsj

 

 

Ble født 30 november 1973 i byen Jershåv av Saratov område i tidligere Autonom Republikk av Tyskere av Volgadistriktene som eksisterte fra 1918 til 1941.

Foreldre ble født og vokste i forskjellige steder av Sovjet Unionen, ble kjent i Saratov politeknisk institut, gjorde seg ferdig med studiene og ble bygnigsingeniører og arbeidet 20 år på forskjellige bygningsobjekter i Saratov område; Uzbekistan; Kasakhstan; Karelia republikk og Moskva.

Morfar ble født og vokste i Autonom Republikk av Tyskere av Volgadistrikten, etter opprinelse var Tysker med Same-Nordigste rotter, tok del i Fedrelandskrig, deriblant i krig med Japan, etter krig kom tilbakke til Saratov område, hvor han arbeidet som skurtreskerføren, ble belønnet Den arbeids Røde Fanes orden og medaljer.

Mormor etter opprinnelse var Saami og Russisk Don Kosakk kvinne, mistet sine foreldre tidlig, arbeidet som traktorfører i Saratov område, hadde stor husholdning, føde og oppdra tre barn.

Farfar ble født i Autonom Karelia Sovjetisk Sosialistisk Republikk, som fra 1940 til 1956 var 16 republikken i sammensetning av USSR (Karelsk-Finsk Sovjetisk Sosialisisk Republikk) var Russer etter opprinnelse, tok del i Fedrelandskrig, ble belønnet med medaljer, Orden av Rød Stjerne og Orden av Fedrelandskrig av andre grad, etter krig fikk høyskoleuttdanelse og ble sendt til Kasakhstan, hvor han underviste i den vitenskapelige kommunisme i Kasah stats universitetet og han ble trofast til ideer av marksism-leninism til slutt av sitt liv.

Farmor ble født i Autonom Karelia Sovjetisk Sosialistisk Republikk, etter opprinelse var Karelsk kvinne, arbeidet hele liv på jernbanetransport, deriblant i styre av departement av jerbanetransport av Kazahstan (etter hun kom fra Karelia til Kasakhstan) ble belønnet Orden "Ærestegn", født og oppdro to sønner.

Da han var lite barn kjørte han med foreldre fra et sted til et annet, studerte i forskjellige skoler og ble vant til enkelt og selvstendig liv. Han var en utmerket elev, tok del med suksess i stidie olimpiader i historia, geografi, russisk og literatur, skrev dikter og noveller, noen var publisert i forsjkellige utgivelser. Dessuten befattet han seg aktivt i noen slags idrett: turisme, langdistanseløp, boksing, taekvondo, fallskjermsport og oppnådde i det siste tredje sportsgrad.

I Juli 1991 kom inn på Mosva automobil-vei institut (MAVI) og fra dette tidet tok aktiv del i samfunns-politisk liv av landet. I november 1991 meldet seg inn Liberal-demokratisk parti av Sovjet Unionen, som deretter ble gitt nytt navn Liberal Demokratisk parti av Russland (LDPR) I 1993-1994 ble medlem av militarisert ungdoms organisasjonen "Zhirinovskijs Falker" som hold vakt etter leder av LDPR på møter og prosesjoner. I februar 1995 ble fastsatt av V.V. Zhirinovskij varamann av leder i ungdomsorganisasjonen "Zhirinovskij Falker". I november-desember 1993 var befullmektig person av V.V. Zhirinovskij og ledet hans valgkompanje i Sjolkovskij ettmandat valg distrikt № 114 (Moskva området) og i resultat Zhirinovskij vant trygt og ble valgt deputat av Stats Duma av Federal Forsamling av Den Russiske Federasjon av første sammenkalling fra dette valg distrikt.

I september 1995 ble kandidat til deputater av Stats Duma av Federal Forsamling av Den Russiske Federasjon av andre forsamling fra LDPR på samme tid etter parti liste (Habarovski område) og på Ust-Ordinski Buriatski ettmandat distrikt № 220, hvor han ledet sin egen valgkompanje. Til tross for store vanskelighetter, samlet nok kvantitet av velgere underskrivings og ble registrert som kandidat til deputater av Stats Duma. Men 30 september 1995 ble han utsatt for organisert uttentat men ved et under ble levende. I resultat av uttentat fikk åpen spintbrudd av begge skinnebein av venstre bein og hjernerystelse. Etter uttentat mistet han mye blod og bevissløs ble transportert til Irkutsk stats sykehus hvor han var operert mange ganger, men etter en måned han selvrådig forlatet sykehus og med krykker fortsatt valg kompanje som han tapte.

17 desember 1995 ble valgt deputat av Stats Duma av Federal Forsamling av Den Russiske Federasjon av andre forsamling etter parti liste av LDPR (fra Habarovski distrikt) og tredde inn i fraksjonen LDPR i Stats Duma. Han ble den yngste deputat i Stats Duma for hele Russisk historie (i alder 22 år). I 1998 ble tatt med Bok av russiske rekorder "Under: Mirakler. Rekorder. Oppnåelser." (analogi av Guiness rekord bok) som den yngste deputat av Duma for hele historie av eksistering av parlamentarisme i Russland.

I Stats Duma arbeidet i Komiteen av geopolitiske spørsmål, Komiteen av kvinner, familie og ungdoms saker og Komiteen av informasjons politikk og forbindelser.

I juni 1996 avsluttet Mosva automobil-vei institut og fikk kvalifikasjon: bygningsingeniør av bruer og transport tonneler. Med det samme kom inn på Diplomatisk Akademi av Departement av utenrikssaker av Den Russiske Federasjon, som han avslutte i juni 1998 med kvalifikasjon: spesialist i internasjonale forbindelser.

Med lovgiving virksomhet i Stats Duma han arbeidet etter V.V. Zhirinovskij krav arbeidskrevende virksomhet å skape parti organisasjoner av LDPR i de mest fjerne regioner fra Moskva: Habarovsk og Primorje territoriet, Amur, Kamchatka, Sahalin, Magadan og Irkutsk områder, Jødenes autonome distrikt, Tsjukotskij, Koriakskij og Ust-ordinskij Buriat autonome distrikter, og han grunnla i 1996-97 parti orgnisasjoner av LDPR som fungerer til vår tid.

I 1996-97 årene skrev og publiserte en rekke vitenskapsarbeider i økonomi og internasjonal rett, og i juni 1997 disputerte dissertasjon med emne: "Integrasjon prosesser i land av Kameratskap av Selstendige Land og deres innflyttelse på utvikling av Den Russiske Federasjons økonomi" i Moskva institutt av transport ingeniører og fikk tildeling av vitenskapsgrad Kandidat av økonomisk vitenskap.

Til august 1999 ble han endelig skuffet i hyklerisk og motsridende politikk av LDPR og i sedelighet av dens stadig leder V.V. Zhirinovskij nedsuknet i talrik publik skandaler og berømt av sine hykleriske og blasfemiske erklaringer, og meldet seg ut av fraksjonen LDPR og 8 august 1999 meldet seg inn til deputat gruppe "Folkets deputat", som ble ledet av deputat av Stats Duma G.I. Raikov, som framstillte interesser av russiske regioner og som hjalp til gjenvelgelse av uavhengige deputater i ettmandat valg distrikter.

Ved å bli uavhengig deputat fortsatt lovgivende arbeid samtidig i noen få lovprosjekter; deriblant: "Om ekstra garantier i sosial omsorg av foreldreløst barn og barn uten omsorg fra foreldre", "Om stats styrer og støtte av Allrussisk stats tv og radio kompani", "Om stats støte av masse medier og boktrykkning I Den Russiske Federasjon", "Om krisis situasjonen i sfære av finansering av skipene i Den Russiske Federasjon", "Om forsvar av interesser av russiske produsenter i sfære av produksjon av alkoholfri drikker", "Om toll tariff", "Om federal budjetet for 1998", "Om federal budsjetet for 1999".

Da han arbeidet i Duma og i andre år han reiste til 25 land: Kasakhstan, Usbekistan, Belarus, Ukraina, Moldova, Georgia, Estonia, Romania, Bulgaria, Ungarn, Slovakia, Serbia, Kypr, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, USA, India, Japan, Thailand, Laos, Filippinene, Palau. Dessuten i 1998-99 deltatt i arbeid av Parlament Forsamling av Europa Råd i sammensetning av offisiel delegasjon av Parlament av Den Russiske Federasjon. Han ble belønnet med flere medaljer og ærestitteler.

I høst 1999 tok han del i valg av deputater av Stats Duma av Federal Forsamling av Den Russiske Federasjon av tredje forsamling i Balakovski ettmandat valg distrikt № 156 (Saratovskaja område) som uavhengig kandidat til deputat. I samsvar med foreløpig resultater av valg på valgdag ledet han trygt i hele Balakovski distrikt men som resultat av forfalskning av valg han "tapte" uventet etter at han beveget seg etter automatisert regning av velgers stemmer fra første plass til den femte (!)

Etter utførelse av fullmakt av deputat av Stats Duma av andre forsamlihng fra mai 2000 til februar 2001 arbeidet han som varamann av leder av representasjon av administrasjon av Primorje-territoriet under Regjeringen av RF. 22 februar 2001 gikk han av fra denne stillingen etter sin egen ønske etter tvunget sorti før fastsatt tid av guvernør av Primorje-territoriet E. I. Nazdratenko under trykk av den nye presidenten V.V. Putin.

Fra februar 2001 til juli 2005 arbeidet han varamann av direktør av russisk bygnings kompani "Moststroj", befatte seg med vitenskapelig arbeid, fikk i Moskva assosiasjon av økologisk utdanning kvalifikasjon attest om tilleg økologisk utdanning og publiserte nye utdanning bok for russisk høyskole "Grunner av forsvar av miljø i Den Russiske Federasjon". Dessuten, i 2001-2005 årene ble han opptatt av samfunnsnyttig virksomhet, og har organisert ytelse av hjelp til foreldreløse barn og førskole barn institusjoner av den Moskva.

2 juli 2005 grunla og registrerte han Regional Samfunnsorganissjon "Den Frie Karelen" for å forsvare retter og friheter av Karelsk Folket, bevaring av åkrer, jordens indre, vann og andre natur resurser av Republikken Karelia.

I 2005-2012 ble Medlemer og ?resmedlemmer av RSO ”Den Frie Karelen”  ledere av kommunale og utovende organer av makt av Republik Karelia, statsmenn av forskjellige land, vitenskapsmenn, doktorer av vitenskap, professorer av hoyskoler av Petrozavodsk, St. Petersbourg, Moskva og Perm, deputater av Stats Duma av Federal Forsamling av Den Russiske Federasjon og deres hjelpere, federal dommere og dommer hjelpere, forfattere, kunstnere, artister, businessmenn og mange andre innbyggere av Karelia Republikken av forskjellige nasjonaliteter, professjoner og alder.

 

RSO “Den Frie Karelen” begynte a gjennomfore gratis opplysning leksoner, som har I sitt mal propaganda av vitenskapelig verdens anskuelse, humanitarian undervisning og gender likestilling og virkeliggjore opplysningsarbeid pa site med samme navn, plassert pa 20 domener i 8 Europeiske sprak.

 

Fortjent resultater av dette arbeid er takknemlighet fra ledere av kommunale organer av makt I Karelia republikken.

 

I oktober 2007 ble han ikke fast ansatt radgiver - varamann av Leder av Kondopoga kommunaleomrade i sammenheng med offentlighet,  deretter ble assistent til lederen for republikken Karelia.

Han er forfatteren av konseptuelle filosofisk bok om en ny livsform av menneskelige samfunn "OPPRØR MOT GUDENE".

Detaljert informasjon om liv og virksomhet av Semyonov S.S (med mange personlige bilder) er plasser på site med det samme navnet:

 

 
 
 
 
 
 
Varamann av Ordfører
av Regional Samfunnsorganisasjonen
"Den Frie Karelen"
Trubitsin Vitalij Vitaljevitsj

 

Ble født 3 juli 1978 i Moskva. Foreldre er Russere, ble født og vokste i Karelia, far - kjent vitenskapsmann, mor - husmor, nå bor i Moskva.

Etter at han avsluttet skole № 497 av Moskva i 1994 kom han inn på Moskva Universitet av vei forbindelser som han avsluttet i 2000 med spesialisasjon: bygningsingeniør med utnevnelse av militær tittel: ingeniør-løytnant.

I september 2000 kom han inn på stipendiat av Moskva Universitet av vei forbindelser på institutt: "Bygnyngs produsering".

Fra 1999 til 2002 skrev han og publiserte en rekke vitenskapelige arbeider: "Bestemmelse av lederen rekkefølge av løsning av sine mål". "Matematiske metoder av nedsettelse av jordbunn fra temperatur regimer". "Problem av jernbanebygning i nåtiden", så han fikk vitenskapsgraden kandidat av økonomisk vitenskap og snart etter det doktor av økonomisk vitenskap.

I 1996-1999 arbeidet han som hjelper av deputat av Stats Duma av Federal Forsamling av Den Russiske Federasjon Semyonov S.S., ble opptatt av politisk arbeid i territoriet Karelia Repiblikk: i Petrozavodsk, Kondopoga og Lahdenpåhia.

Nå er han aspirant av Moskva Universitet av vei forbindelser og underviser i institutt: "Bygnings produsering".

Han er aktiv i idrett: er en kandidat til mestre av idrett i dzudo og handgemeng.

Fra juli 2005 til nåtid deltar aktivt i lederskap av Regional Samfunnsorganissjon "Den Frie Karelen".