Pravdigatan, 28A, Petrozavodsk, Karelen republiken, 185005; e-mail: freekarelia@list.ru

För sponsorbiståndet: Adress: Kutusovgatan 53A, Petrozavodsk, Karelen republiken, 185001;
Organisationsdata: INN: 1001049385, KPP: 100101001, OGRN: 1051002816700, OKVED: 91.33,
Kontot: 40703978200120000001 (Euro) på Petrozavodskavdelningen av OAO Baltijskij Bank
(Petrozavodsk), Korrespondentkontot: 30101810000000000752, BIK: 048602752.

home
Russian (CIS)KarelianEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)Danish(DK)Icelandic(IS)

 

Den Regionala Frivilligorganisationens
"Den Fria Karelen" Heraldiska Vapen


Organisationens heraldiska vapen är en kvadrerad halvrund sköld (så kallad spansk form) kantad av en mättad röd remsa vilket är den traditionella färgen i Karelska broderi samt symboliserar blod som Karelska Folket utgjöt under Andra världskriget.

Sköldens fält är vitt vilket symboliserar renhet och sanning. Huvudfigur på vapenskölden är profil av en uppstående svart björnhona som symboliserar den eviga visdomen och förstörelse av det onda.

I sköldens övre del finns det en mättad röd skandinavisk Sowil/Sól-runa som är symbol för segern och i det här sammanhanget betyder Karelska Folkets försvar.

Det är två sköldhållare som håller vapensköld på bägge sidor: en gran och en tall som samtidigt är en huvuddel av skölden i mättat rött och symboliserar Karelska Folkets hälsa, kraft och mod. Vapens färgernas symbolik är tätt förknippad med Karelska geografiska, nationella och etnografiska egenheter:

"Det växer gran med blommande topp
Och med gyllene grenar
I gläntans Osmo utkant:
Det lyser nymåne på toppen
Och Stor Björn är på grenarna..."
(Karelska nationalepos Kalevala).

Ett centralt element på skölden är en björnhona. Björnen som art har alltid uppskattats av Karelska Folket och spelade en stor roll i dess folklore. Jaktritualen under den gamla björnfesten följdes alltid av en sångcykel om björnen. I olika områden i Karelen upptäcktes det mycket stående statyer av björnar samt neolitiska kesila upphängningar med sittande björnar på. Folk från hela Skandinavien hade björn som totem som senare blev ett kultdjur. Den stående grandiosa björnhonan på skölden är gjord enligt den heraldiska traditionen och har sin viktiga betydelse genom att visa gemenskap mellan människa och björnen, dess övernaturliga krafter och personifierar kvinnlig visdom samt jämställdhet vilket är karakteristiskt för det Skandinaviska Folket sedan urtid.

Bilden av Stor Björn som bestod av sju stjärnor kunde man se på den oberoende Uhta-Republikens flagga som fanns i Östra Karelen (Belomorsk) mellan 1918-1922.

I sköldens övre del finns det en Skandinavisk Sowil/Sól-runa som är symbol för segern och som ger kraft och framgång. Runan var den favorita motiven i Karelska broderiet särskild på jakt- och fiskekläder. Bilden av Sowil/Sól-runa har sin solarisk-symboliska betydelse: gnistrande blixt, stjärna, himlakropp och solen. Därför är Sowil/Sól-runa ett astraltecken, symbol för den stora kraften, god hälsa och livsenergi av Karelska Folket, dess livets källa, framgång och välstånd. Den Karelska nationaleposen Kalevela är grundad på Runornas gamla vishet och först skriven med runalfabetet. Sowil/Sól-runa användes som första fonetiska tecken i ordet Sampo - "Den eviga lyckans början".

Vapensköldhållare - en symbolisk bild av gran och tall som är ett pictogram och består av Algiz-runor och Iŋwaz-runor vilka betyder en omfattande framgång och en god och mäktig kraft. Tecken med trädmotiv finns ofta i Karelska broderiet som inte endast har en estetisk funktion utan behåller de gamla traditionernas respekt för majestätiska barrträden.

De traditionella Kalerska färgerna är rött, vit och svart. Och därför är de huvudelementen i Frivilliga Organisationens "Den Fria Karelen" Vapen gjorda i samma färger.